obwieszczenie z dnia 16 grudnia 2020 r. Nr SKO.60.100.2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 grudnia 2020

Olsztyn, dnia 16 grudnia 2020 r.

SKO.60.100.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) informuję, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie decyzją z dnia 14 grudnia 2020 r., nr: SKO.60.100.2020 utrzymało w mocy decyzję z dnia 21 września 2020 r. nr GP.6220.12.2020.KB wydaną przez działającego z upoważnienia Wójta Gminy Dywity Sekretarza Gminy Dywity w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy fotowoltaicznej „Dywity I” o mocy 1 MW zlokalizowanej na działce nr 72, obręb geodezyjny Gradki, gmina Dywity.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity, gdzie istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz z pozostałym materiałem sprawy w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dzień w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie : 23 grudnia 2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie
Data utworzenia:2020-12-23
Data publikacji:2020-12-23
Osoba sporządzająca dokument:Maciej Stasiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Mistelski
Liczba odwiedzin:212