obwieszczenie z dnia 30 sierpnia 2023 r. Nr SKO.73.389.2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 września 2023

Olsztyn, dnia 30 sierpnia 2023 r.

SKO.73.389.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) zawiadamiam, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie decyzją z dnia 30 sierpnia 2023 r. (SKO.73.389.2023) utrzymało w mocy decyzję nr 19/23 z dnia 11 lipca 2023 r. (znak: BI.6733.13.2023) wydaną przez działającego z upoważnienia Wójta Gminy Stawiguda Sekretarza Gminy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV o długości do 121 m wraz z dwoma szafkami kablowo - pomiarowymi na działkach nr 312/3, 316, 319/7 obręb Pluski, gm. Stawiguda

Po upływie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia decyzja zostaje uznana za doręczoną. Dniem zamieszczenia obwieszczenia jest dzień 13 września 2023 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie
Data utworzenia:2023-09-13
Data publikacji:2023-09-13
Osoba sporządzająca dokument:Bogusława Dobkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Mistelski
Liczba odwiedzin:272