obwieszczenie z dnia 4 września 2023 r. Nr SKO.60.54.2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 września 2023

Olsztyn, dnia 4 września 2023r.

SKO.60.54.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) informuję, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie z inicjatywy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie działającego w oparciu o art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) w dniu 4 września 2023 r. wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 20 czerwca 2023r. znak: ROŚ.6220.3.2023 wydanej z upoważnienia Wójta Gminy Jedwabno przez Kierownika Referatu Rozwoju i Ochrony Środowiska o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Dłużek, gm. Jedwabno.

Akta sprawy znajdują się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Olsztynie, ul. Kajki 10/12; 10-547 Olsztyn, gdzie istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz z pozostałym materiałem sprawy w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.

Dzień w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie: 11 września 2023 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie
Data utworzenia:2023-09-11
Data publikacji:2023-09-11
Osoba sporządzająca dokument:Adam Kokoryn
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Mistelski
Liczba odwiedzin:239