Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

obwieszczenie z dnia 27 stycznia 2021 r. Nr SKO.73.265.2020

8 lutego 2021
Czytaj więcej o: obwieszczenie z dnia 27 stycznia 2021 r. Nr SKO.73.265.2020

obwieszczenie z dnia 11 stycznia 2021 r. Nr SKO.60.79.2020

21 stycznia 2021
Czytaj więcej o: obwieszczenie z dnia 11 stycznia 2021 r. Nr SKO.60.79.2020

obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2020 r. Nr SKO.60.84.2020

18 stycznia 2021
Czytaj więcej o: obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2020 r. Nr SKO.60.84.2020

obwieszczenie z dnia 31 grudnia 2020 r. Nr SKO.73.302.2020

Olsztyn, dnia 31 grudnia 2020 r.

SKO.73.302.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) zawiadamiam, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie decyzją z dnia 31 grudnia 2020 r. umorzyło postępowanie odwoławcze od decyzji z dnia 5 sierpnia 2020 r. (znak: PGN.6733.11.2020) wydanej przez Zastępcę Burmistrza Olecka w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na modernizacji istniejących sieci cieplnych oraz budowie nowej sieci cieplnej wraz z przyłączami w ramach projektu pn.: „Modernizacja istniejących sieci w celu ograniczenia strat ciepła oraz likwidacji niskiej emisji w systemie ciepłowniczym PEC Olecko” na działkach nr 626, 416, 629/9, 621/10, 623/6, 595, 660, 656/7, 659/1 w obrębie ewidencyjnym Olecko 2, gmina Olecko.

Po upływie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia decyzja zostaje uznana za doręczoną. Dniem zamieszczenia obwieszczenia jest dzień 14 stycznia 2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 stycznia 2021
Czytaj więcej o: obwieszczenie z dnia 31 grudnia 2020 r. Nr SKO.73.302.2020

obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2020 r. Nr SKO.60.77.2020

13 stycznia 2021
Czytaj więcej o: obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2020 r. Nr SKO.60.77.2020