obwieszczenie z dnia 17 listopada 2023 r. Nr SKO.60.59.2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 listopada 2023

Olsztyn, dnia 17 listopada 2023r.

SKO.60.59.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) informuję, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie w dniu 17 listopada 2023 r. wszczęło z urzędu postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia z dnia 26 czerwca 2023r. znak: RBK.6220.14.2020 wydanej z upoważnienia Wójta Gminy Mrągowo o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 171/3 obręb 0015 w miejscowości Muntowo gm. Mrągowo.

Akta sprawy znajdują się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Olsztynie, ul. Kajki 10/12; 10-547 Olsztyn, gdzie istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz z pozostałym materiałem sprawy w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.

Dzień w którym nastąpi publiczne ogłoszenie: 24 listopada 2023 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie
Data utworzenia:2023-11-24
Data publikacji:2023-11-24
Osoba sporządzająca dokument:Adam Kokoryn
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Mistelski
Liczba odwiedzin:260