obwieszczenie z dnia 20 listopada 2023 r. Nr SKO.60.84.2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 listopada 2023

Olsztyn, dnia 20 listopada 2023 r.

SKO.60.84.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023r., poz. 1634 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie informuję, że w dniu 20 listopada 2023 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie została przekazana - wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy – skarga na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie Nr SKO.60.27.2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r. uchylającą decyzję znak: SK.6220.6.2021.MM wydaną w dniu 16 marca 2023 r. z upoważnienia Burmistrza Dobrego Miasta przez Zastępcę Burmistrza w przedmiocie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Farma fotowoltaiczna Podleśna” na nieruchomościach obejmujących działki oznaczone w ewidencji gruntów numerami: 197, 253/1, 279/4 (obręb Międzylesie), 26/2, 42/1, 96 (obręb Podleśna), 151/9 (obręb Orzechowo), gmina Dobre Miasto i orzekającą co do istoty sprawy.

Stosownie do art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023r., poz. 1634 ze zm.) – jeśli strony postępowania przed organem administracji publicznej były zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, to osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek do Sądu o przystąpienie do postępowania.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie
Data utworzenia:2023-11-21
Data publikacji:2023-11-21
Osoba sporządzająca dokument:Piotr Leśniewski
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Mistelski
Liczba odwiedzin:253