obwieszczenie z dnia 11 stycznia 2021 r. Nr SKO.60.79.2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 stycznia 2021

Olsztyn, dnia 11 stycznia 2021 r.

SKO.60.79.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zawiadamiam, iż Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie decyzją z dnia 11 stycznia 2021 r. znak: SKO.60.79.2020 umorzyło postępowanie odwoławcze w sprawie decyzji wydanej
z upoważnienia Burmistrza Reszla przez Zastępcę Burmistrza w dniu 21 lipca 2020 r., znak: TB.6220.10.2020.ROŚ stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej nr 2
o mocy do 1 MW na działce nr 3/21, obręb 0014 Robawy, gmina Reszel.

Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z treścią wydanej przez Kolegium decyzji i dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 21 stycznia 2021 r. (w okresie od 21 stycznia do 04 lutego 2021 r.) w siedzibie Urzędu Gminy Reszel w godzinach pracy urzędu.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data utworzenia:2021-01-21
Data publikacji:2021-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Rafał Gąsiewski
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Mistelski
Liczba odwiedzin:142