obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2020 r. Nr SKO.60.84.2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 stycznia 2021

Olsztyn, dnia 30 grudnia 2020r.

SKO.60.84.2020

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) informuję, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie postanowieniem z dnia 30 grudnia 2020 r. o nr SKO.60.84.2020 zawiesiło wznowione postępowanie zakończone ostateczną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie z dnia 12 lutego 2020r. nr SKO.60.76.2019 utrzymującą w całości w mocy decyzję z dnia 18 czerwca 2019r. nr OŚ.6220.2.2018 wydaną przez Wójta Gminy Stare Juchy o określeniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia określonego jako „Dostosowanie istniejącej instalacji do chowu i tuczu indyków w Sikorach Juskich, gmina Stare Juchy do wymagań niezbędnych do prowadzenia chowu brojlerów kurzych w maksymalnej jednorazowej obsadzie stanowisk hodowlanych wynoszącej 1200,00 DJP” zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 58 oraz 1/15 obręb Sikory Juskie, gmina Stare Juchy.

Akta sprawy znajdują się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, ul. Kajki 10/12, 11-041 Olsztyn, gdzie istnieje możliwość zapoznania się z treścią postanowienia oraz z pozostałym materiałem sprawy w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (za pośrednictwem telefonu: 895235396 lub poczty elektronicznej: sekretariat@sko.cso.pl).

Dzień w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie : 18 stycznia 2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data utworzenia:2021-01-18
Data publikacji:2021-01-18
Osoba sporządzająca dokument:Adam Kokoryn
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Mistelski
Liczba odwiedzin:124